Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники

В українській мові творення прикметників відбувається за допомогою суфіксів.

Суфікси прикметників

Якісні прикметники Відносні прикметники Присвійні прикметники
ш-, -іш-, -енн-, -анн-, -езн-, -еньк-, -есеньк-, -ав-, – яв-, -уват, -ист-, – лив-, -н-, -ат-, -к-, -ок- та інші.

Наприклад: тоненький, широкий, тепліший.

-н-, -ськ-, -ев-(-єв-), -ов-, -зьк-, -цьк-, -инськ-, -ичн-, -ічн-, -овн-, -ійн-, -ан- (-ян-), – ин-, -альн- та інші.

Наприклад: алюмінієвий, гірський, морквяний.

-ин-, -їн-, -ов-, -ів- (-їв-), -івськ-,

-ач- (-яч-) та інші.

Наприклад: мишачий, батьківський, доччин.

 

Зверніть увагу! При творенні відносних прикметників за допомогою суфікса –ськ- відбуваються зміни приголосних:

г, з, ж + ськ = зьк

к, ц, ч + ськ = цьк

х, с, ш + ськ = ськ

Наприклад: Чехія – чеський, глядач – глядацький.

Творення присвійних прикметників

Присвійні прикметники творяться від іменників І та ІІ відмін, що позначають назви осіб і тварин, за допомогою наступних суфіксів.

Від іменників І відміни -ин-

-їн-

сестра – сестрин

Софія – Софіїн

Від іменників ІІ відміни -ів- (може чергуватися з -ов-, -ев-)

-їв- (може чергуватися з -єв-)

брат – братів

тюлень – тюленевий

Олексій – Олексіїв

 

Деякі присвійні прикметники утворюються від назв тварин за допомогою суфіксів -ач- (-яч-): мишачий, кролячий.

Але: вовчий, ведмежий.

Зверніть увагу! При творенні присвійних прикметників від імен осіб за допомогою суфікса –ин- відбувається чергування приголосних:

г                       ж

к    +   -ин-  =   ч

х                      ш

Перехід прикметників в іменники

В українській мові прикметники можуть переходити в іменники. При цьому прикметники, втрачаючи власні ознаки, набувають ознак іменника (відповідають на питання хто? що?, називають предмет, виконують синтаксичну роль підмета чи додатка).

Порівняйте:

Прикметники Іменники
військовий лікар

голодний чоловік

увійшов (хто?) військовий

нагодувати (кого?) голодного

 

Поділитись

Можливо, вам сподобається...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

128 / 0,557 / 88.07M