Прикметник як частина мови

Загальне значення

Прикметник – це самостійна частина мови, яка виражає ознаку предмета або його приналежність і відповідає на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє? Наприклад: червоний, осінній, сестрин.

Морфологічні ознаки

Прикметники змінюються за родами, числами і відмінками. Ці категорії у прикметника залежать від категорій роду, числа й відмінка іменника. Наприклад: старанний учень, старанна учениця, старанні учні, старанного учня.

Синтаксична роль

У реченні найчастіше прикметники виступають у ролі означення, також можуть бути іменною частиною присудка.

Означення: Жде спрагла земля плодотворної зливи, і вітер над нею гуляє бурхливий.

Іменна частина присудка: Ніч була місячна, хороша .

Роль у мовленні

Прикметники використовують для точного опису явища, предмета чи події. У художньому мовленні прикметники виконують роль епітетів та метафор, надаючи емоційності і образності висловлюванню.

Поділитись

Можливо, вам сподобається...

114 / 0,552 / 87.83M