Творення прикметників. Перехід прикметників у іменники

В українській мові творення прикметників відбувається за допомогою суфіксів. Суфікси прикметників Якісні прикметники Відносні прикметники Присвійні прикметники –ш-, -іш-, -енн-, -анн-, -езн-, -еньк-, -есеньк-, -ав-, – яв-, -уват, -ист-, – лив-, -н-, -ат-, -к-, -ок- та інші. Наприклад: тоненький, широкий, тепліший. -н-, -ськ-, -ев-(-єв-), -ов-, -зьк-, -цьк-, -инськ-, -ичн-, -ічн-, -овн-, -ійн-, -ан- (-ян-), – ин-, -альн- та інші. Наприклад: алюмінієвий, гірський, морквяний. -ин-, -їн-, -ов-, -ів- (-їв-), -івськ-, -ач- (-яч-) та інші. Наприклад: мишачий, батьківський, доччин.   Зверніть увагу! При творенні відносних прикметників за допомогою суфікса –ськ- відбуваються зміни приголосних: г, з, ж + ськ = зьк к, ц,...