Положення про МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Загальні положення

Методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу є структурним підрозділом методичної служби школи

За наявності в освітній установі більше 2 вчителів, що працюють по одній і тій же спеціальності, або більше трьох вчителів, що працюють по одному циклу предметів, створюється МО вчителів, які вдосконалюють свою методичну і професійну майстерність, організують взаємодопомогу для забезпечення сучасних вимог до навчання і виховання молоді, забезпечують творчі ініціативи, розробляють сучасні вимоги до навчання і виховання молоді.

Робота шкільного методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу вибудовується відповідно до програми розвитку школи, рішень педагогічної ради, плану роботи школи, затвердженим педагогічною радою.

Завдання ШМО вчителів-предметників

В роботі ШМО вчителів в різних видах діяльності передбачається вирішення наступних задач:

 • спільне вивчення нормативно – інформаційної документації і методичних листів з питань освіти;
 • оцінка і затвердження планів роботи з предмету;
 • затвердження атестаційного матеріалу для підсумкового контролю, атестаційного матеріалу для випускних класів;
 • ознайомлення з аналізом стану викладання навчального предмету за підсумками внутрішньошкільного контролю;
 • робота з учнями по дотриманню норм і правил техніки безпеки в процесі навчання; розробка відповідних інструкцій, охорона здоров’я;
 • взаємовідвідування уроків з певної тематики з подальшим самоаналізом і аналізом досягнутих результатів;
 • організація відкритих уроків з певної теми з метою ознайомлення з методичними розробками складних тем предмету;
 • вивчення передового педагогічного досвіду; експериментальна робота з предмету;
 • вироблення єдиних підходів до оцінки результатів освоєння програми на основі розроблених освітніх стандартів по предмету;
 • ознайомлення з методичними розробками різних авторів з предмету; аналіз методів викладання предмету;
 • звіти про професійну самоосвіту вчителів; робота на курсах підвищення кваліфікації в інститутах; звіти про творчі відрядження;
 • організація і проведення предметних тижнів; організація і проведення першого етапу предметних олімпіад, конкурсів, оглядів; питання стану позакласної роботи з предмет

Функції ШМО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

Робота ШМО організовується на основі плану роботи школи і методичної теми, прийнятої до розробки педагогічним колективом, з урахуванням індивідуальних плани професійної самоосвіти вчителів.

МО вчителів здійснює свою діяльність в різних формах, зокрема на засіданнях, де аналізується або береться до уваги рішення поставлених задач. МО вчителів може організувати семінарські заняття, цикл відкритих уроків із заданої і визначеної тематики.

Одним з функціональних обов’язків МО є розробка системи позакласної роботи з предмету, визначення її напрямку, ідеї.

Права МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу

МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу має право рекомендувати керівництву розподіл навчального навантаження педагогів з предмету при тарифікації, виходити із пропозиціями надбавок педагогічним співробітникам за завідування навчальним кабінетом, ведення предметних гуртків, студій, розподіляти методичну роботу окремих педагогів.

МО обговорює питання про можливість організації поглибленого вивчення предмету в окремих класах за наявності достатніх засобів навчання.

Обов’язки вчителів методоб’єднання.

Кожен член ШМО суспільно-гуманітарного циклу зобов’язаний:

 • брати участь в одному із МО, мати власну програму професійної самоосвіти;
 • брати участь в засіданнях МО, практичних семінарах і т.п.;
 • брати активну участь в розробці відкритих заходів, прагнути до підвищення рівня професійної майстерності;
 • кожному учасникові МО необхідно знати тенденції розвитку методики викладання предмету, Закон України “Про освіту”, нормативні документи, методичні вимоги до категорій; володіти основами самоаналізу педагогічної діяльності.

Організація діяльності МО вчителів.

У своїй роботі методичне об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу підпорядковане педагогічній раді, методичній раді школи, керівнику школи. МО вчителів обирає голову. План роботи МО затверджується методичною радою школи.

Протягом одного навчального року проводиться не менш 4-х засідань МО вчителів; практичний семінар з організацією тематичних відкритих уроків, позакласних заходів.

Засідання МО вчителів оформляються у вигляді протоколів. В кінці навчального року методична рада аналізує роботу МО і приймає на зберігання план роботи, зошит протоколів засідань МО, звіт про виконану роботу.

Засідання методичного об’єднання вчителів оформляється у вигляді протоколів. Наприкінці навчального року заступник директора освітнього закладу аналізує роботу методичного об’єднання та приймає на зберігання (протягом 3 років) план роботи, зошит протоколів засідань методичного об’єднання , звіт про виконану роботу.

Керівник методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу зобов’язаний:

– організовувати методичну допомогу молодим вчителям;

– організовувати і систематично проводити засідання методичного об’єднання;

– відслідковувати якість навченості в рамках державного стандарту;

– складати план роботи методичного об’єднання вчителів-предметників і контролювати його виконання;

– узагальнювати досвід роботи, звітувати про виконану роботу на методичній раді або педагогічній раді;

– координувати складання календарно-тематичних і поурочних навчальних планів, контролювати їх виконання;

– організовувати творчі звіти – відкриті уроки, методичні тижні, участь у роботі педради, методичних семінарах в школі, окрузі.

Дане положення затверджується на педагогічній раді.

Термін дії не обмежений.

 

PS. Я є керівником МО лише рік і чудово розумію, як складно новачкам знайти потрібні матеріали. Я не є автором наведеного вище положення в повному розумінні цього слова. Я скористалась матеріалами сайту klasnaocinka.com.ua та положенням для вчителів-предметників Хорошівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Харьковский   області і підлаштувала їх до потреб нашої школи. Буду задоволена, якщо комусь це положення стане в нагоді.

Поділитись

Автор: Кривенко Юлія

Можливо, вам сподобається...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

130 / 0,553 / 88.17M