Спрощення в групах приголосних – план-конспект

План-конспект уроку української мови на тему: “Спрощення в групах приголосних”. 5 клас. Презентація до цього плану розташована за адресою – https://uchilka.in.ua/sproshhennya-v-grupah-prygolosnyh/

План-конспект уроку української мови. 5 клас

Тема: Спрощення в групах приголосних

Мета: дати учням поняття спрощення в групах приголосних і досягти усвідомлення ними цього явища; формувати вміння вимовляти слова зі спрощенням, розпізнавати орфограму і пояснювати написання, спираючись на правило; розвивати мовлення, пам’ять, аналітичне мислення; виховувати інтерес до рідної мови.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: мультимедійна презентація, словник іншомовних слів, підручник Заболотний О.В. Українська мова. 5 клас: Підручн. для загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза. 2013.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Привітання з класом. Запис дати в зошиті.

З яким настроєм ти прийшов на урок? Намалюй олівцем біля дати відповідний смайлик.

ІІ. Актуалізація опорних знань

 • Бесіда за питаннями:
 • Який розділ мовознавства вивчає звуковий склад мови? (Фонетика)
 • З якими іншими розділами мовознавства тісно пов’язана фонетика? (Орфографія, графіка,орфоепія)
 • Запишіть подані слова, вибравши з дужок потрібну літеру. Поясніть їх вимову та написання. (Слайд 2)

 

Кі(х, г)ті, дорі(ж, ш)ка, ас(ф, в)альт, боро(т, д)ьба, ане(к, г, ґ)дот, рі(д, т)кий, рю(к, ґ,г)зак, ле(г,х)кий, (з, ж)ати, кни(ш,ж)ка.

ІІІ. Оголошення теми та мети уроку (Слайд 3)

ІV. Засвоєння нового матеріалу

 • Слово вчителя

Українська мова є однією з найкрасивіших і найбільш співучих мов світу. Ця співучість і милозвучність досягається різними засобами: чергуванням голосних і приголосних, використанням паралельних форм слів та синонімів і, звичайно, шляхом спрощення в групах приголосних.

Що ж таке спрощення? (Слайд 4)

Іноді при творенні нового слова або його зміні виникає досить складний для вимови збіг кількох приголосних звуків. Тоді в цій групі один із звуків випадає, і вимова слова стає легшою, а мовлення – милозвучним. Таке явище і називається спрощенням. Спрощення – явище переважно усного мовлення.

Слайд 5

Випадання одного із звуків у групі приголосних називають спрощенням.

Наприклад, вимовляємо [чесний], а не [честний]бо звук [т] випадає.

 

Давайте спробуємо детально дослідити це явище (Слайд 6)

 

У групах приголосних  -ждн-, здн-, -стл-, -стн– у вимові приголосні [д] і [т]  випадають: радісний (хоча радість), персні (хоча перстень), тижневий (хоча тиждень).

 

У групі приголосних -слн- випадає звук [л]: масний (хоч масло), навмисне (хоч мислити). У групі приголосних -рдц- випадає звук [д]:  серце (хоч сердець, серденько).

 

У вище зазначених випадках спрощення відбувається на письмі. Але є і винятки з цього правила:

 • Спрощення не відбувається у словах кістлявий, хвастливий, пестливий.
 • Спрощення звука [т] відбувається у вимові, але пишеться в словах хворостняк, форпостний, компостний, аванпостний, шістнадцять, зап’ястний, контрастний, баластний. (Слайд 7)
 • Словникова робота

За допомогою словника іншомовних слів з’ясувати значення іншомовних слів із слайду 7 і записати ці слова в зошити.

аванпостний (франц.) – передовий пост;

форпостний (голл. ) – передовий;

баластний – баласт (голл.) –

 • гравій, щебінь, що насипані на земляне залізничне полотно;
 • різний вантаж, що поліпшує мореплавні якості корабля;
 • непотрібна річ у переносному значенні.
 1. V. Закріплення отриманих знань і формування навичок і вмінь

1) Робота з підручником Заболотний О.В. Українська мова. 5 клас: Підручн. для загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза. 2013.

Вправа 238 (замініть подані словосполучення на синонімічні з прикметником за зразком).

2) Розподільчий диктант (Слайд 8)

Запишіть слова в дві колонки: в першу ті, в яких є спрощення приголосних, в другу – в яких його немає.

Безшелес…но, корис…но, шіс…надцять, заздріс…ний, безжаліс…ний, хвас…ливий, улес…ливий, віс…ник, виїз…ний, капос…ний, звіс…но, облас…ний, аванпос…ний, зліс…ний, балас…ний, перехрест…ний, якіс…ний, доблес…ний, форпос…ний, хворос…няк.

Перевір себе (Слайд 9)

3) Словниковий диктант

Захисний, блиснути, гігантський, проїзний, благовісний, шістсот, пісний, пестливий, зап’ястний, об’їзний, президентський, умисний, серце, пізній, учасник, персня.

Перевір себе (Слайд 10)

4) Творча робота

Напишіть листівку-вітання із наступаючим Новим роком для бабусі чи друга, використовуючи такі слова: щасливий, сердечний, радісний.

VІ. Узагальнення вивченого матеріалу

Мікрофон (Слайд 11)

 • Що називається спрощенням?
 • У яких групах приголосних відбувається спрощення?
 • У яких словах не відбувається спрощення?
 • Назвіть слова, в яких спрощення відбувається лише у вимові.

VІІ. Підсумки уроку

Рефлексія:

 • З яким настроєм ти завершуєш урок? Намалюй відповідний смайлик наприкінці класної роботи.
 • Чи сподобався тобі урок?
 • Що було найскладніше?
 • Як ти оцінюєш здобуті сьогодні знання?

VІІІ. Домашнє завдання

Слайд 12

Опрацювати матеріали § 30, виконати вправу 242 і 244 (за бажанням).

Поділитись

Автор: Кривенко Юлія

Можливо, вам сподобається...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

113 / 0,506 / 87.45M