Рід іменників

Іменнику як частині мови властива така категорія як рід іменників. Більшість іменників належать до одного з трьох родів: чоловічого, жіночого, середнього. Причому іменники саме належать до одного з родів, а не змінюються за ними. Рід іменників Рід іменників, ужитих у множині, визначають за початковою формою: столи (стіл) – чоловічий рід, озера (озеро) – середній рід. Іменники, які вживаються лише у множині, за родами не розрізняються: Суми, ножиці. Зверніть увагу! Назви осіб за професією чи видом діяльності належать до іменників чоловічого роду, хоча можуть позначати осіб як чоловічої, так і жіночої статі: інженер Петров і інженер Петрова. З такими іменниками прикметники...