Написання прізвищ прикметникової форми

В українській мові написання прізвищ прикметникової форми має певні особливості, щоправда, складності виникають зазвичай при передачі російських прізвищ українською мовою. Українські прізвища прикметникової форми на письмі передаються відповідно до загальних правил правопису українських слів. Наприклад: Світлична, Кобилянський, Нетудихата. Написання прізвищ прикметникової форми у перекладі з російської мови Російське закінчення -ый в українській мові передаємо через –ий: Чалий. Російське закінчення -ий передаємо: через –ий після букв на позначення твердого приголосного: Зоркий; через -ій після букв на позначення м’якого приголосного: Крайній. Російські закінчення -ая, -яя передаємо через -а і -я відповідно: Малая (рос.) – Мала (укр.) Російське закінчення -ой в українській мові...