Написання –н- та –нн- у прикметниках

Правила написання -н- та -нн- у прикметниках на межі кореня і суфікса та в прикметникових суфіксах.