Написання –н- та –нн- у прикметниках

Правила написання -н- та -нн- у прикметниках на межі кореня і суфікса та в прикметникових суфіксах. У прикметниках на межі кореня та суфікса можуть подовжуватися лише [н] або [н’]: ранній, щоденний. Буквосполучення -нн- пишеться У прикметниках із суфіксом -н-, коли вони утворені від іменників, основа яких закінчується на н (відбувається збіг приголосних). Наприклад: осінь – осінній, стіна – стінний. У випадках, коли твірна основа прикметника закінчується іншим звуком, подвоєння н не відбувається: дерево – дерев’яний. У наголошених прикметникових суфіксах -енн-, -анн-, коли прикметник указує на найвищу міру ознаки. Наприклад: здоровенний, нескінченний. АЛЕ: нежданий, шалений, жаданий. У небагатьох прикметниках старослов’янського походження....