Дієслово як частина мови. Форми дієслова

Про значення, ознаки та синтаксичну роль дієслова як частини мови. Дієслово: загальне значення Дієслово – самостійна частина мови, яка означає дію або стан предмета, і відповідає на запитання що робити? що зробити? Наприклад: слухати, плести, випити. Морфологічні ознаки дієслова Дієслово має наступні граматичні категорії: час, число, особу, рід, спосіб. Синтаксична роль дієслова Найчастіше в реченні дієслово виконує роль присудка, хоча може виконувати будь-яку синтаксичну роль. Дієслово має п’ять основних форм: неозначену форму, особові форми, безособову форму, дієприкметник і дієприслівник. Початковою формою дієслова є неозначена форма. Форми дієслова Назва форми Значення і питання Морфологічні ознаки Синтаксична роль Приклади Неозначена (інфінітив) Дія,...