Написання суфіксів прикметників

Написання суфіксів прикметників із буквами е (є), о в прикметникових суфіксах -ев-(-єв-), -ов- залежить від місця наголосу та основи твірного слова. Суфікс -ев- (-єв-) уживається в прикметниках із наголосом на основу слова (слово без закінчення), що утворені від іменника з основою на м’який чи шиплячий приголосний. Наприклад: березневий (від березень), грушевий (від груша). В усіх інших випадках у прикметниках уживається суфікс -ов-. Наприклад: борщовий, чайовий. Зверніть увагу! Залежно від наголосу прикметник може мати суфікси -єв- чи -ов-. Наприклад: миттьовий і миттєвий, крайовий і краєвий. Суфікс –ичн- уживається після букв д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р ( мнемонічне...