Частини мови: загальна характеристика

Морфологія – це розділ мовознавства, який вивчає слова як частини мови. В українській мові виділяється десять частин мови, серед яких шість самостійних, три службові та окрема частина мови – вигук. Самостійні частини мови мають лексичне значення; мають морфологічні ознаки (рід, число, особу та ін.); є членами речення. Самостійні частини мови в українській мові Частина мови Що означає? Питання Приклади Іменник предмет хто? що? стілець, кіт Прикметник ознаку предмета який? чий? веселий, хлоп’ячий Числівник кількість чи порядок предметів при лічбі скільки? котрий? шість, шостий Займенник указує на предмет, особу, ознаку, кількість, але не називає їх хто? що? який? чий? скільки? він,...